Uw privacy

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, om functionaliteit van de website te verbeteren. Wat een cookie is kunt u lezen op Wikipedia. Sinds 5 juni 2012 is het wettelijk verplicht u toestemming te vragen indien deze website een cookie wil gebruiken om uw surfgedrag (Google Analytics), advertentieprofielen, etc., bij te houden en deze door te geven aan adverteerders, andere websites, etc.

Deze cookies worden tracking cookies genoemd. Deze website maakt GEEN gebruik van dergelijke cookies, wel van reguliere cookies om technische doeleinden.

Uw privacy (AVG)

Boonzaayer Straal & Spuitbedrijf B.V. gevestigd te  IJsseldijk 53, 7381 BV Apeldoorn, is bereikbaar op telefoon 055-3660728. Contactpersoon in het kader van deze website is mw. S. Boonzaayer.

Bij het invullen van een eventueel contactformulier worden uw contactgegevens uitsluitend bewaard voor het reageren op uw verzoek. Uw gegevens worden niet verkocht of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld.

Dit zijn de verzamelde gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Internetbrowser
  • Bankrekeningnummer


Webstatistieken

Wij maken geen gebruik van online diensten zoals Google Analytics; wij beschikken over software dat op onze eigen server staat, tenzij u anders verzocht hebt.
Ook worden de door u verstrekte gegevens in ons contactformulier niet gekoppeld aan bezoekersstatistieken. De bezoekersstatistieken, waaronder het loggen van IP-adressen, worden louter en alleen gebruikt voor het meten en analyseren van bezochte pagina’s en kunnen niet herleid worden naar persoonlijke informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

  • De normale bedrijfsvoering die hiervoor nodig is met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen
  • Mailings van een nieuwsbrief


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons contactformulier.

Boonzaayer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Boonzaayer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.